Sunday, January 12, 2014

Kekeliruan berkaitan Risiko dan Pengurusan Risiko oleh pengamal muamalat Islam

Assalamu ‘Alaikum

Kekeliruan berkaitan Risiko dan Pengurusan Risiko oleh pengamal muamalat Islam

Kita sering mendengar istilah Risiko and Pengurusan Risiko yang diguna pakai hari ini khususnya dalam industri perbankan Islam. Pengamal Pengurusan Risiko didalam industri amnya dan industri perbankan Islam khususnya menerima bulat-bulat ilmu Pengurusan Risiko yang telah diajar oleh Barat selama ini tanpa mengkaji latar belakang hasilnya ilmu tersebut.

Jelas sekali Ilmu Pengurusan Risiko yang diajar barat berpaksi kepada kehalalan riba kepada mereka. Malah setiap ajaran dalam Ilmu Pengurusan Risiko Barat berobjektif menguntungkan pengamal riba.

Hubungan diantara peminjam dengan yang meminjam bersandar kepada hubungan pinjaman wang atau “money lending.” Oleh yang demikian ini bukanlah merupakan suatu amalan muamalat didalam Islam. Hubungan muamalat dalam Islam contohnya ialah diantara penjual dan pembeli, dan penyewa dan yang menyewa. Oleh yang demikian Pengurusan Risiko yang diamal oleh ‘money lenders’  tidak boleh digunapakai oleh pengamal muamalat Islam.

Pengamal riba barat pula tidak membezakan diantara Risiko ‘Moneylending’ dari Risiko Perniagaan. Pengamal riba barat golongkan kedua-dua jenis Risiko sebagai sama dan aturkan penolakkan semua Risiko kepada pihak peminjam. Pengamal Muamalat Islam harus bezakan antara Risiko ‘Money lending’ dan Risiko Perniagaan. Mereka tidak boleh amal Pengurusan Risiko ‘Money lending’ sebab perniagaan ‘money lending’ ialah suatu amalan yang ditegah Islam. Pengamal muamalat Islam tidak boleh mencorak syarat Risiko Perniagaan dilonggokan kepada pihak yang berniaga dengannya.  Kalau ini dilakukan ia merupakan suatu taktik Pengurusan Risiko ‘Money lending’ yang diamal oleh pengamal riba.

Sesuai dengan Qaiddhah Fiqiyyah AlGhunum bi AlGhurm bermaksud laba hanya dengan Risiko pengamal muamalat Islam harus terima kewujudan Risiko Perniagaan.Malah ia perlu mencari muamalat yang ada Risiko untuk pastikan kehalalan muamalat tersebut. Risiko Perniagaan ini pula diurus yakni dikurangkan dan dikongsi dengan rakan kongsi perniagaan. Adalah salah sama sekali pengamal muamalat Islam menolak Risiko Perniagaan dan letakkanya sepenuhnya keatas rakan kongsi.


Contoh Risiko Perniagaan ialah Risiko gudang terbakar hangus. Contoh Pengurusan Risiko Perniagaan ialah ambil takaful untuk atasi Risiko tersebut.

Contoh Risiko ‘Money lending’ pula ialah mencorakkan syarat supaya semua Risiko Perniagaan didalam sesuatu muamalat diletak sepenuhnya keatas bahu hanya seorang ahli niaga dan seorang lagi bebas dari semua Risiko Perniagaan.

Didalam kemudahan Musharakah Mutanaqissah untuk pembelian rumah contohnya bank dan pelanggan bermusharakah untuk membeli rumah tersebut. Kemudian bank sewakan bahagiannya kepada pelanggan. Setiap kali membayar sewa pelanggan disyaratkan membeli sebahagian kecil bahagian bank dalam rumah. Akhirnya pelanggan akan memilikki rumah sepenuhnya. Didalam keadaan ini tidak bolehlah disyaratkan sekiranya Developer lari dan tidak habiskan pembangunan rumah tersebut ini adalah kesalahan pelanggan! Tidak boleh disyaratkan dalam keadaan ini pelanggan diwajibkan membeli sepenuhnya milik bank dalam rumah itu dengan harga yang tidak merugikan bank! Bukankah pelanggan dan bank bermusharakah? Syarat apa dalam Musharakah yang membenarkan seorang ahli Musharakah terpelihara dari rugi? Ini merupakan contoh terbaik Pengurusan Risiko ‘Money lending’ dalam apa yang sepatutnya menjadi muamalat Islam.

Sedarlah bezanya Risiko ‘Money lending’ dan Risiko Perniagaan.  Jangan amal Pengurusan Risiko ‘Money lending’ ; terima Risiko Perniagaan, uruskannya, dan tanggunglah ia bersama secara adil.

Wassalam,
Zahid

‘72S

No comments:

Post a Comment